Въпроси и отговори по открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Понеделник, 28 Май 2012г. 17:36ч.    PDF Печат Е-поща

Въпроси и отговори във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ N' BG161PО001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект "Празници "Тунджа - традиции и иновации" по обособени позиции.

Въпросите и отговорите са налични от следната връзка:

Въпроси и отговори

 
Банер