Отваряне на оферти утре, 22 май
Понеделник, 21 Май 2012г. 16:03ч.    PDF Печат Е-поща

На 22.05.2012 г. в 10:00 ч. в заседателната зала на община „Тунджа" – етаж І. ще бъдат отворени приетите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Канализационна мрежа –Тенево".

При отваряне на офертите могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 
Банер