Отговори на въпроси по обществена поръчка за канализационна мрежа с. Тенево
Понеделник, 14 Май 2012г. 17:23ч.    PDF Печат Е-поща

Отговори на въпроси на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки з:

"Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Канализационна мрежа" към строеж "Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, общ. Тунджа".

Отговори до всички участници

 
Банер