Документация обществена поръчка канализация Тенево
Сряда, 18 Април 2012г. 09:19ч.    PDF Печат Е-поща

Със Заповед на кмета на община „Тунджа" Георги Георгиев от 10.04.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Канализационна мрежа" към строеж "Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа" чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.

Документацията, свързана с обществената поръчка може да бъде изтеглена в zip формат от следната връзка:

Променена документация за обществена поръчка с предмет: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Канализационна мрежа" към строеж "Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа" с решение от 20 април 2012 г.

Отоговори

 
Банер