Обявление за обществена поръчка
Четвъртък, 23 Февруари 2012г. 16:57ч.    PDF Печат Е-поща

Община Тунджа обявва открит конкурс за набиране на предложения за процедура по реда на ЗОП с предмет "Подготовка и организиране на иновативно културно събитие – Празници „Тунджа – традиции и иновации" в това число дейности както следва: дейност 1: Изработване на сценарий и програма на събитието; дейност 2: Организиране и провеждане на конкурс за избор символ на проявата; дейност 3: Организиране и провеждане на Фото и видео конкурс „Празниците "Тунджа - традиции и иновации през моя обектив; дейност 4: Организиране и провеждане на Творческа работилница – „Земята на Тунджа пее"; дейност 5: Организиране и провеждане на Творческа работилница „Земята на Тунджа танцува"; дейност 6: Организиране и провеждане на Творческа работилница за приложни изкуства „Земята на Тунджа твори"; дейност 7: Девет празнични концертни изяви „Всички на мегдана"; дейност 8: Организиране и провеждане на концертна изява на открито „Открита сцена „Огънят на поколенията"; дейност 9: Организиране и провеждане на Изложба „Децата на Тунджа така го могат"; дейност 10: Организиране и провеждане на прояви, последващи общата проява; дейност 11: Организиране на дейности, съпътстващи общата проява - осигуряване безопасността и сигурността, медицинско присъствие и събиране на отпадъците по време на събитието"

Пълната документация за обществената поръчка може да намерите от следните връзки:

Заповед

Решение

Обявление

Обявление - корегирано

Документация

 
Банер