Комисия за избор на надзор в строителството
Понеделник, 25 Май 2009г. 14:35ч.    PDF Печат Е-поща

На 26.05.2009 г. от 10 ч. в заседателната зала на Община „Тунджа” ще започне работа комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството при реконструция и рехабилитация на участъци от общинска пътна мрежа на община Тунджа”. Това е една от дейностите по проект, който се изпълнява в община “Тунджа”, финансиран по ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. с договор BG161PO001/2.1-02/2007/016   “Подобряване на транспортните връзки  между населените места и повишаване на регионалната конкурентноспособност”. Стойността на проекта е 3 841 218,21 лв., в т.ч. съфинансирането от Европейският Фонд за Регионално  Развитие  е 3 207 084,78 лв.

С тази процедура фактически стартира първият за Ямболска област проект на община “Тунджа” по ОПРР за реконструкция на ІV-токласната пътна мрежа. Предвижда се да бъде реконструиран общо 7 400 м пътен участък от ІV-токласен път Тенево – Маломир – Дряново, ІV-токласен път Меден кладенец – Видинци – Инзово – гара Тенево и от ІІІ-токласен път Меден кладенец – Скалица - Миладиновци – Крумово.

 
Банер