Договор №146/22.10.2014г
Четвъртък, 20 Ноември 2014г. 11:32ч.    PDF Печат Е-поща

Договор №146/22.10.2014г. с предмет „Разработване на документация за открита процедура по ЗОП във връзка с реализация на дейност 3 "Обучения по ключови компетентности" и дейност 4 "Обучение - "Компютърните технологии в помощ на общинска администрация" по проект Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения”.

Договор Дата на публикуване: 20.11.2014г.

 
Банер