Публични покани
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
21 „Извършване на ремонт, включващ: подмяна на дограма и довършителни работи на общински сгради, находящи се на територията на Община „Тунджа” по обособени позиции 1456
22 „Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и бояджийски работи на административни сгради и селски здравни служби (СЗС), находящи се на територията на Община „Тунджа” по обособени позиции" 1266
23 „Извършване на ремонт, включващ: подмяна на дограма и довършителни работи на общински сгради, находящи се на територията на Община „Тунджа” по обособени позиции" 1275
24 „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на Проект „Ремонтно-възстановителни дейности на тротоарни площи в селата Голям Манастир и Веселиново - Община „Тунджа” по обособени позиции 1234
25 „Доставка на нова специализирана техника за нуждите на община „Тунджа”, както следва: 5 броя моторни коси, 5 броя моторни косачки, 3 броя моторни триони, 1 брой моторен свредел и 1 брой моторна метла”. 1114
26 „Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на административна сграда на кметство, находяща се в УПИ I, кв. 34 по ПУП на с. Маломир, Община „Тунджа”. 1072
27 “Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на сграда ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, находящо се в УПИ 1, кв. 63 по ПУП на с. Бояджик, Община „Тунджа”. 1150
28 ПРЕКРАТЕНА „Абонаментно-техническо обслужване на компютърна техника и периферни устройства” по обособени позиции 1051
29 „Доставка на 5/пет/ броя нови тракторни косачки за нуждите на община „Тунджа”. 1151
30 „Доставка и монтаж на аудио и телевизионна техника по Проект „Повече грижа за възрастните хора – осигуряване на оборудване и обзавеждане на клубовете на пенсионера в община „Тунджа” 1073
31 „Доставка и монтаж на аудио, видео и компютърна техника по Проект „Инвестиция в потенциала за развитие на културния фестивален туризъм на територията на МИГ „Тунджа” на община „Тунджа” 932
32 „Поддръжка и текущ ремонт на улично осветление в населените места на Община „Тунджа” 1364
33 „Доставка и монтаж на маси и столове по Проект „Инвестиция в потенциала за развитие на културния фестивален туризъм на територията на МИГ „Тунджа” на община „Тунджа” 1065
34 „Доставка и монтаж на маси и столове по Проект „Повече грижа за възрастните хора – осигуряване на оборудване и обзавеждане на клубовете на пенсионера в община „Тунджа” 963
35 „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община „Тунджа” за 2015 г." 1096
36 „Упражняване на строителен надзор при изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими, малцинствени, социално слаби групи и други групи в неравностойно положение от населението на Община „Тунджа“ по обособени позиции 1031
37 „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на ремонтно – възстановителни дейности на спортен комплекс „Генерал Инзово”, находящ се в УПИ ІІ, кв.78, с.Генерал Инзово, община „Тунджа” 981
38 „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на филиал с. Хаджидимитрово към ОДЗ „Изворче”, с. Кабиле, Община „Тунджа” 1107
39 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект:Изграждане на канализационна система с. Роза – етап ІІІ” 1146
40 „Изграждане на канализационна система в с. Роза, Община „Тунджа”-III етап” 1335
 
Страница 2 от 3
Банер