Доставка на пресни плодове и зеленчуци за директна консумация за децата от І-ва – до подготвителна група в общинските детски градини и за децата в подготвителна група и учениците от І-ІV клас в общинските у-ща на територията на община "Тунджа"
Четвъртък, 10 Септември 2015г. 15:18ч.    PDF Печат Е-поща

Публична покана с предмет:„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за директна консумация за децата от І-ва – до подготвителна група в общинските детски градини и за децата в подготвителна група и  учениците от І до ІV клас включително в общинските училища на територията на община  „Тунджа” по схема „Училищен плод” през учебната 2015/2016 година”.ID 9045836

Документация Дата на публикуване: 10.09.2015 г.

Образци Дата на публикуване: 10.09.2015 г.

Протокол Дата на публикуване: 24.096.2015 г.

Договор Дата на публикуване: 28.10.2015 г.

Плащания

 
Банер