Ремонт на плосък покрив на общинска сграда, находяща се в УПИ Х-242, кв. 17 по ПУП на с. Кабиле, Община "Тунджа"
Четвъртък, 27 Август 2015г. 15:45ч.    PDF Печат Е-поща

Публична покана с предмет: "Ремонт на плосък покрив на общинска сграда, находяща се в УПИ Х-242, кв. 17 по ПУП на с. Кабиле, Община "Тунджа" ID 9045295

Документация Дата на публикуване: 27.08.2015 г.

Образци Дата на публикуване: 27.08.2015 г.

 Протокол Дата на публикуване: 17.09.2015 г.

Договор Дата на публикуване: 06.10.2015 г.

Плащане Дата на публикуване: 26.11.2015 г.

 
Банер