Преустройство и ремонт на СОУ "Св. Паийсии Хилендарски", находящо се в УПИ І-213, кв.29 по ПУП на с. Скалица, Община "Тунджа"
Сряда, 19 Август 2015г. 14:03ч.    PDF Печат Е-поща

Публична покана с предмет: "Преустройство и ремонт на СОУ "Св. Паийсии Хилендарски", находящо се в УПИ І-213, кв.29 по ПУП на с. Скалица, Община "Тунджа" ID9045036

Документация Дата на публикуване: 19.08.2015 г.

Проект Дата на публикуване: 19.08.2015 г.

Образци Дата на публикуване: 19.08.2015 г.

Протокол Дата на публикуване: 17.09.2015 г.

Договор Дата на публикуване:06.10.2015 г.

Плащания

 
Банер