Ремонт на покрив и вътрешни работи на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", находящо се в УПИ І-135, кв. 12 по ПУП на с. Дражево, Община "Тунджа"
Сряда, 19 Август 2015г. 13:55ч.    PDF Печат Е-поща

 

Публична покана с предмет: "Ремонт на покрив и вътрешни работи на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", находящо се в УПИ І-135, кв. 12 по ПУП на с. Дражево, Община "Тунджа" ID 9045035

Документация Дата на публикуване:19.08.2015 г.

Образци Дата на публикуване: 19.08.2015 г.

Протокол Дата на публикуване: 03.09.2015 г.

 Договор Дата на публикуване: 15.09.2015 г.

 
Банер