„Ремонт на покриви на общински сгради, находящи се на територията на Община „Тунджа“, по обособени позиции
Петък, 31 Юли 2015г. 15:53ч.    PDF Печат Е-поща

 

„Ремонт на покриви на общински сгради, находящи се на територията на Община „Тунджа“, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 - „Ремонт на покриви на административна сграда – кметство, находяща се в УПИ I, кв. 43 по ПУП на с. Гълъбинци и Народно читалище „П. Р. Славейков – 1928“, находящо се в УПИ I, кв. 43 по ПУП на с. Гълъбинци”;

Обособена позиция 2 – „Ремонт на покриви на ОДЗ „Изворче“ с. Кабиле, находящо се в УПИ Х-242 в кв. 17 по ПУП на  с. Кабиле и МС-Дом на покойника, находяща се в ПИ № 000262 /гробищен парк/ по КВС за землището на с. Калчево“ ID 9044456

Документация Дата на публикуване: 31.07.2015 г.

Образци Дата на публикуване: 31.07.2015 г.

Протокол Дата на публикуване: 24.08.2015 г

Договор по обособена позиция 1 Дата на публикуване: 15.09.2015 г.

Договор по обособена позиция 2 Дата на публикуване: 15.09.2015 г.

Плащане по обособена позиция 1

Плащане по обособена позиция 2 

 
Банер