ОТТЕГЛЕНА "Ремонт на покриви на общински сгради, находящи се на територията на Община "Тунджа" по обособени позиции
Петък, 24 Юли 2015г. 14:40ч.    PDF Печат Е-поща

Публична покана с предмет: „Ремонт на покриви на общински сгради, находящи се на територията на Община „Тунджа“, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 - „Ремонт на покриви на административна сграда – кметство, находяща се в УПИ I, кв. 43 по ПУП на с. Гълъбинци и Народно читалище „П. Р. Славейков – 1928“, находящо се в УПИ I, кв. 43 по ПУП на с. Гълъбинци”;

Обособена позиция 2 – „Ремонт на покриви на ОДЗ „Изворче“ с. Кабиле, находящо се в УПИ Х-242 в кв. 17 по ПУП на  с. Кабиле и МС-Дом на покойника, находяща се в ПИ № 000262 /гробищен парк/ по КВС за землището на с. Калчево“, ID 9044236

Документация Дата на публикуване:24.07.2015 г.

Образци Дата на публикуване:24.07.2015 г.

 

 

Съобщение за оттегляне на публична покана     Дата на публикуване:31.07.2015 г.

 На основание чл. 101б, ал. 5 от ЗОП и във връзка със Заповед РД 0973/31.07.2015г. на кмета на Община „Тунджа”, оттегляме публикуваната на 24.07.2015 г. Публична покана с уникален код 9044236, с предмет: „Ремонт на покриви на общински сгради, находящи се на територията на Община „Тунджа“, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 - „Ремонт на покриви на административна сграда – кметство, находяща се в УПИ I, кв. 43 по ПУП на с. Гълъбинци и Народно читалище „П. Р. Славейков – 1928“, находящо се в УПИ I, кв. 43 по ПУП на с. Гълъбинци”;

 

Обособена позиция 2 – "Ремонт на покриви на ОДЗ „Изворче“ с. Кабиле, находящо се в УПИ Х-242 в кв. 17 по ПУП на  с. Кабиле и МС-Дом на покойника, находяща се в ПИ № 000262 /гробищен парк/ по КВС за землището на с. Калчево"

 

Заповед


 

 

 
Банер