Ремонт на покрив и вътрешни работи на селска здравна служба (СЗС) с. Ботево, находяща се в УПИ І, кв.35 по ПУП на с. Ботево, Община "Тунджа"
Сряда, 15 Юли 2015г. 10:44ч.    PDF Печат Е-поща

"Ремонт на покрив и вътрешни работи на селска здравна служба (СЗС) с. Ботево, находяща се в УПИ І, кв.35 по ПУП на с. Ботево, Община "Тунджа" ID9043858

Документация Дата на публикуване: 15.07.25015 г.

Образци Дата на публикуване: 15.07.2015 г.

Протокол Дата на публикуване: 04.08.2015г.

Договор Дата на публикуване: 17.08.2015г.

Плащане Дата на публикуване: 02.11.2015 г.

 
Банер