„Абонаментно-техническо обслужване на компютърна техника и периферни устройства” по обособени позиции
Петък, 12 Юни 2015г. 14:42ч.    PDF Печат Е-поща

 

„Абонаментно-техническо обслужване на компютърна техника и периферни устройства” по обособени позиции, както следва:

         Обособена позиция 1: „Абонаментно-техническо обслужване на компютърната техника и периферни устройства по населени места в община „Тунджа”;

Обособена позиция 2: „Абонаментно-техническо обслужване на компютърната техника и периферни устройства в административната сграда на община „Тунджа”. ID 9042781            Документация Дата на публикуване: 12.06.2015г.

Образци Дата на публикуване: 12.06.2015г.

Протокол Дата на публикуване:30.06.2015 г.

Договор Обособена позиция 1 Дата на публикуване: 07.07.2015г.

Договор Обособена позиция 2 Дата на публикувяне: 21.07.2015г.

Плащания по договор Обособена позиция 1

Плащания по договор Обособена позиция 2

 
Банер