„Извършване на охранителна услуга за нуждите на Община „Тунджа“ по обособени позиции
Петък, 08 Май 2015г. 15:13ч.    PDF Печат Е-поща

 

 

Извършване на охранителна услуга за нуждите на Община „Тунджа“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 „Извършване на охрана на имуществото на Община „Тунджа”- пл. „Освобождение“ №1;

Обособена позиция 2 „Извършване на денонощна охранителна дейност на пречиствателна станция за отходни води, находяща се в УПИ І- 585 ПСОВ с.Тенево”ID 9041568


Документация Дата на публикуване: 08.05.2015г.

Образци Дата на публикуване: 08.05.2015г.

Протокол Дата на публикуване: 26.05.2015г.

Договор по обособена позиция 1 Дата на публикуване: 10.06.2015г.

Договор по обособена позиция 2 Дата на публикуване: 10.06.2015г.

Плащания по договор Обос. поз. 1 Дата на последна актуализация 08.09.2015 г.

Плащания по договор Обос. поз. 2 Дата на последна актуализация 08.09.2015 г.

 

 
Банер