ОТТЕГЛЕНА „Извършване на охранителна услуга за нуждите на Община „Тунджа“ по обособени позиции
Четвъртък, 07 Май 2015г. 15:58ч.    PDF Печат Е-поща

 

„Извършване на охранителна услуга за нуждите на Община „Тунджа“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 „Извършване на охрана на имуществото на Община „Тунджа”- пл. „Освобождение“ №1;

Обособена позиция 2 „Извършване на денонощна охранителна дейност на пречиствателна станция за отходни води, находяща се в УПИ І- 585 ПСОВ с.Тенево”. ID 9041341

Документация       Дата на публикуване:29.04.2015 г

Образци:                Дата на публикуване:29.04.2015 г

  


Съобщение за оттегляне на публична покана        Дата на публикуване:07.05.2015 г.

 На основание чл. 101б, ал. 5 от ЗОП и във връзка със Заповед № РД 0602/07.05.2015г. на кмета на Община „Тунджа”, оттегляме публикуваната на 29.04.2015 г. Публична покана с уникален код 9041341, с предмет: „Извършване на охранителна услуга за нуждите на Община „Тунджа“ по обособени позиции, както следва:

         Обособена позиция 1 „Извършване на охрана на имуществото на Община „Тунджа”- пл. „Освобождение“ №1;

Обособена позиция 2 „Извършване на денонощна охранителна дейност на пречиствателна станция за отходни води, находяща се в УПИ І- 585 ПСОВ с.Тенево”.

 Заповед 

 

 
Банер