„Извършване на ремонт, включващ: подмяна на дограма и довършителни работи на общински сгради, находящи се на територията на Община „Тунджа” по обособени позиции
Понеделник, 20 Април 2015г. 14:01ч.    PDF Печат Е-поща

 

„Извършване на ремонт, включващ: подмяна на дограма и довършителни работи на общински сгради, находящи се на територията на Община „Тунджа” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 - Ремонт на сграда на читалище „Просвета-1920”, находяща се в УПИ - ХХ, кв. 32 по ПУП на с. Маломир”;

Обособена позиция 2 - Ремонт на административна сграда - кметство и селска здравна служба /СЗС/, находящи се в УПИ -ХІV, кв.34 по ПУП на с. Ханово”. ID 9040967


Документация Дата на публикуване: 20.04.2015г.

Образци Дата на публикуване: 20.04.2015г.

Протокол Дата на публикуване: 18.05.2015г.

Договор по обособена позиция 1 Дата на публикуване: 28.05.2015г.

Договор по обособена позиция 2 Дата на публикуване: 28.05.2015г.

Плащане по обособена позиция 2                                        СПРАВКА ПО ЧЛ. 22, АЛ.2, Т. 14 ОТ ЗОП

Дата на публикуване

Дата на
плащане (документ)

Размер на
плащане/ст-ст в лева

Основание за
извършено плащане

 

22.06.2015г.

пл.нар. 12.06.2015г.

12 924.00 - аванс

ф-ра №0000000488/08.06.15

20.07.2015г.

пл. нар. 08.07.2015 г.

6 082.57 - междинно

Ф-ра №0000000489/01.07.15

31.08.2015г.

пл. нар. 18.08.2015 г.

24 078.48 - окончателно

Ф-ра №0000000595/01.07.15

 


 

    Плащане по обособена позиция 1                                                                   СПРАВКА ПО ЧЛ. 22, АЛ.2, Т. 14 ОТ ЗОП

Дата на публикуване

Дата на
плащане (документ)

Размер на
плащане/ст-ст в лева

Основание за
извършено плащане

 

24.08.2015г.

пл.нар. 11.08.2015г.

46 970.12 - окончателно

ф-ра №0000001635/10.08.15

 
Банер