„Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и бояджийски работи на административни сгради и селски здравни служби (СЗС), находящи се на територията на Община „Тунджа” по обособени позиции"
Вторник, 07 Април 2015г. 17:18ч.    PDF Печат Е-поща

„Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и бояджийски работи на административни сгради и селски здравни служби (СЗС), находящи се на територията на Община „Тунджа” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 Ремонт на административна сграда - кметство, находяща се в УПИ I, кв.42 по ПУП на с. Златари и СЗС, находяща се в УПИ VIII, кв.31 по ПУП на с. Скалица;

Обособена позиция 2 Ремонт на СЗС, находяща се в УПИ IV-223, кв.18 по ПУП на с. Калчево и СЗС, находяща се в УПИ I, кв.39 по ПУП на с. Каравелово”;

Обособена позиция 3 Ремонт на административна сграда - кметство, находяща се в УПИ IV-226, кв.42 по ПУП на с. Миладиновци и СЗС, находяща се в УПИ VIII, кв.32 по ПУП на с. Савино”.ID 9040625

 

Документация Дата на публикуване:07.04.2015 г.

 

Образци Дата на публикуване:07.04.2015 г.


 Протокол Дата на публикуване: 05.05.2015г.


Договор за обособена позиция 1 Дата на публикуване:22.05.2015г.


Договор за обособена позиция 2 Дата на публикуване:22.05.2015г.


Договор за обособена позиция 3 Дата на публикуване:22.05.2015г.


Плащане по обособена позиция 1 Дата на публикуване: 01.06.2015г.


Плащане по обособена позиция  3Дата на публикуване:23.09.2015г.


Плащане 2 по обособена позиция 1 Дата на публикуване:30.07.2015г.


Плащане по обособена позиция 2 Дата на публикуване:30.07.2015г.

 
Банер