„Извършване на ремонт, включващ: подмяна на дограма и довършителни работи на общински сгради, находящи се на територията на Община „Тунджа” по обособени позиции"
Вторник, 07 Април 2015г. 16:55ч.    PDF Печат Е-поща

 

„Извършване на ремонт, включващ: подмяна на дограма и довършителни работи на общински сгради, находящи се на територията на Община „Тунджа” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 - „Ремонт на административна сграда - кметство, находяща се в УПИ I, кв.24 по ПУП на с. Веселиново и административна сграда - кметство, находяща се в УПИ II, кв.28 по ПУП на с. Болярско;

 Обособена позиция 2 - „Ремонт на административна сграда - кметство, находяща се в УПИ X- Общ, кв.7 по ПУП на с. Стара река;
 Обособена позиция 3 - „Ремонт на общинска сграда, находяща се в УПИ Х-242  в кв.17 по ПУП на с.Кабиле”.ID 9040624

      Документация Дата на публикуване: 07.04.2015 г.

     Oбрзци Дата на публикуване:07.04.2015 г.

     Протокол Дата на публикуване:05.05.2015г.

     Договор по обособена позиция 1 Дата на публикуване: 22.05.2015г.

     Договор по обособена позиция 2 Дата на публикуване: 22.05.2015г.

     Договор за обособена позиция 3 Дата на публикуване: 22.05.2015г.

     Плащане по обособена позиция 3 Дата на публикуване: 22.06.2015г.

     Плащане по обособена позиция 1 Дата на публикуване: 29.06.2015г.

     Плащане по обособена позиция 2 Дата на публикуване:30.07.2015г.


 

 
Банер