„Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на административна сграда на кметство, находяща се в УПИ I, кв. 34 по ПУП на с. Маломир, Община „Тунджа”.
Четвъртък, 26 Март 2015г. 13:55ч.    PDF Печат Е-поща

„Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на административна сграда на кметство, находяща се в УПИ I, кв. 34 по ПУП на с. Маломир, Община „Тунджа”. ID9040231

Документация Дата на публикуване: 26.03.2015г.

Образци Дата на публикуване: 26.03.2015г.

Протокол Дата на публикуване: 15.04.2015 г.

Договор Дата на публикуване: 07.05.2015г.

Плащане Дата на публикуване: 11.05.2015г.

Плащане 2 Дата на публикване: 29.06.2015г.

 
Банер