“Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на сграда ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, находящо се в УПИ 1, кв. 63 по ПУП на с. Бояджик, Община „Тунджа”.
Сряда, 25 Март 2015г. 16:16ч.    PDF Печат Е-поща

 “Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на сграда ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, находящо се в УПИ 1, кв. 63 по ПУП на с. Бояджик, Община „Тунджа”. ID 9040193

Документация Дата на публикуване 25.03.2015 г.

Образци Дата на публикуване 25.03.2015 г.

Протокол Дата на публикуване 15.04.2015 г.

Договор Дата на публикуване 07.05.2015г.

Плащане Дата на публикуване:31.07.2015г.

 

 
Банер