ПРЕКРАТЕНА „Абонаментно-техническо обслужване на компютърна техника и периферни устройства” по обособени позиции
Вторник, 17 Март 2015г. 13:46ч.    PDF Печат Е-поща

„Абонаментно-техническо обслужване на компютърна техника и периферни устройства” по обособени позиции, както следва:

         Обособена позиция 1: „Абонаментно-техническо обслужване на компютърната техника и периферни устройства по населени места в община „Тунджа”;

Обособена позиция 2: „Абонаментно-техническо обслужване на компютърната техника и периферни устройства в административната сграда на община „Тунджа” ID9039875

Документация Дата на публикуване: 17.03.2015г.

Образци Дата на публикуване: 17.03.2015г.

Заповед Дата на публикуване: 27.03.2015 г.

Протокол Дата на публикуване: 31.03.2015 г.

 
Банер