„Упражняване на строителен надзор при изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими, малцинствени, социално слаби групи и други групи в неравностойно положение от населението на Община „Тунджа“ по обособени позиции
Вторник, 25 Ноември 2014г. 15:22ч.    PDF Печат Е-поща

Упражняване на строителен надзор при изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими, малцинствени, социално слаби групи и други групи в неравностойно положение от населението на Община „Тунджа“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Упражняване на строителен надзор при изграждане на 5 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими, малцинствени, социално слаби групи и други групи в неравностойно положение от населението на Община „Тунджа” в УПИ І-500.1, кв. 31 по ПУП на с. Завой; УПИ VІІ, кв. 24 по ПУП на с. Хаджидимитрово; УПИ ІХ, кв. 23 по ПУП на с. Хаджидимитрово; УПИ VІ, кв. 24 по ПУП на с. Хаджидимитрово; УПИ ІХ, кв. 33 по ПУП на с. Калчево”;  Обособена позиция 2 „Упражняване на строителен надзор при изграждане на 5 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими, малцинствени, социално слаби групи и други групи в неравностойно положение от населението на Община „Тунджа” в УПИ V, кв. 31 по ПУП на с.Козарево; УПИ ІV, кв. 31 по ПУП на с. Козарево; УПИ V-3, кв. 1 по ПУП на с. Бояджик; УПИ ХІІ, кв. 72 по ПУП на с. Бояджик, УПИ ХІІІ-172, кв. 16 по ПУП на с. Бояджик”. ID 9036627

Документация Дата на публикуване: 25.11.2014г

Образци Дата на публикуване: 25.11.2014г.

Протокол дата на публикуване: 11.12.2014г.

Заповед Дата на публикуване: 15.12.2014 г.

Договор по обособена позиция 1 Дата на публикуване: 23.12.2014г.

Договор по обособена позиция 2 Дата на публикуване: 06.01.2015г.

 
Банер