„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на ремонтно – възстановителни дейности на спортен комплекс „Генерал Инзово”, находящ се в УПИ ІІ, кв.78, с.Генерал Инзово, община „Тунджа”
Вторник, 25 Ноември 2014г. 15:19ч.    PDF Печат Е-поща

„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на ремонтно – възстановителни дейности на спортен комплекс „Генерал Инзово”, находящ се в УПИ ІІ, кв.78, с.Генерал Инзово, община „Тунджа”. ID 9036628

Документация  Дата на публикуване : 25.11.2014г.

Образци  Дата на публикуване: 25.11.2014г.

Протокол Дата на публикуване: 11.12.2014г.

Договор Дата на публикуване: 22.12.2014г.

СПРАВКА ПО ЧЛ. 22, АЛ.2, Т. 14 ОТ ЗОП

 Дата на публикуване - 20.08.2015 г.

Дата на
плащане (документ)

Размер на
плащане/ 
ст-ст в лева

Основание за
извършено плащане

пл.нар.14.08.2015г.

4 116 лв.

ф-ра №000000635/

14.08.15г.


 
Банер