„Ремонт на хидроизолация по плосък покрив и довършителни работи на административна сграда – кметство, находяща се в УПИ I, кв.36 по ПУП на с. Победа”
Четвъртък, 30 Октомври 2014г. 16:58ч.    PDF Печат Е-поща

„Ремонт на хидроизолация по плосък покрив и довършителни работи на административна сграда – кметство, находяща се в УПИ I, кв.36 по ПУП на с. Победа” ID9035381

Документация Дата на публикуване: 30.10.2014г.

Образци Дата на публикуване: 30.10.2014г.

Протокол Дата на публикуване:24.11.2014г.

Договор Дата на публикуване: 05.12.2014г.

Плащане Дата на публикуване:12.01.2015г.

 
Банер