Публична покана: "Ремонт на дървена покривна конструкция на административна сграда –кметство, находяща се в УПИ II, кв.28 по ПУП на с. Болярско и сградата на Народно читалище „Изгрев-1928”, находяща се в УПИ I, кв. 24 по ПУП на с. Меден кладенец"
Четвъртък, 23 Октомври 2014г. 16:05ч.    PDF Печат Е-поща

 "Ремонт на дървена конструкция на административна сграда –кметство, находяща се в УПИ II, кв.28 по ПУП на с. Болярско и сградата на Народно читалище „Изгрев-1928”, находяща се в УПИ I, кв. 24 по ПУП на с. Меден кладенец”  ID9035088

 Документация Дата на публикуване: 23.10.2014 г.

 Образци  Дата на публикуване: 23.10.2014 г.

 Протокол Дата на публикуване: 06.11.2014г

 Договор   Дата на публикуване: 20.11.2014г.

Плащане Дата на публикуване: 22.12.2014г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение Дата на публикуване: 05.02.2015г.

 
Банер