Публична покана „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за директна консумация за деца от І-ва до подготвителна група в общинските детски градини и за децата в подготвителна група и учениците от І до IV клас в общинските училища по схема „Училищен плод"
Вторник, 21 Октомври 2014г. 16:04ч.    PDF Печат Е-поща

Публична покана с предмет:„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за директна консумация за деца от І-ва до подготвителна група в общинските детски градини и за децата в подготвителна група и учениците от І до IV клас в общинските училища по схема „Училищен плод” през учебната 2014/2015г.” ID9034956

Документация Дата на публикуване: 21.10.2014г.

Образци Дата на публикуване : 21.10.2014г.

Протокол Дата на публикуване: 04.11.2014г.

Договор Дата на публикуване: 20.11.2014г.

Плащане 1 Дата на публикуване: 05.01.2015г.

Плащане 2 Дата на публикуване: 16.02.2015г.

Плащане 3 Дата на публикуванте: 16.03.2015г.

Плащане 4 Дата на публикуване: 17.04.2015г.

Плащане 5 Дата на публикуване: 21.05.2015г.

Плащане 6 Дата на публикуване: 22.06.2015г.

 
Банер