„Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на Община “Тунджа” от координатор на стандартна балансираща група”.
Вторник, 26 Януари 2016г. 23:28ч.    PDF Печат Е-поща

 

Открита процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на Община “Тунджа” от координатор на стандартна балансираща група”. РОП 00689-2016-0002

 

Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на Община "Тунджа" от координатор на стандартна балансираща група

 
Банер