Договаряне без обявление „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „ДСХ” и „ДСП” - с. Болярско”, СП „Домашен социален патронаж” - с. Победа, „ДСХ” - с. Генерал Инзово и "ДСХ" - с. Скалилца, община "Тунджа", по обособени позиции"
Сряда, 04 Ноември 2015г. 13:34ч.    PDF Печат Е-поща

„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и „Дневен център за стари хора” - с. Скалица, Община „Тунджа” по обособени позиции, както следва:

Позиция № 1 - „Доставка на тестени сладкарски изделия за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско, Община „Тунджа”;

Позиция № 2 - „Доставка на хляб за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско”, Община „Тунджа”;

Позиция № 3 - „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа”;

Позиция № 4 - „Доставка на хляб за нуждите на социални услуги в общността, в т.ч. „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и „Дневен център за стари хора” - с. Скалица, Община „Тунджа”. РОП 00689-2015-0018

Решение

Доклад Дата на публикуване 02.12.2015 г.

Заповед Дата на публикуване 02.12.2015 г.

Договор обособена позиция 1

Договор обособена позиция 2

Договор обособена позиция 3

Договор обособена позиция 4

 
Банер