Комплексна доставка на твърди горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2015/2016 година по обособени позиции
Вторник, 14 Юли 2015г. 13:28ч.    PDF Печат Е-поща

„Комплексна доставка на твърди горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2015/2016 година по обособени позиции, както следва:
           Обособена позиция 1 „Доставка на твърди горива за общинска администрация в населените места на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2015/2016година”;
           Обособена позиция 2 „Доставка на твърди горива за детските градини в населените места на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2015/2016 година”. РОП 00689-2015-0014

Документация Дата на публикуване: 14.07.2015 г.

Образци Дата на публикуване: 14.07.2015 г.

Протокол 1 Дата на публикуване: 19.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти Дата на публикуване: 19.08.2015 г.

Протокол 2 Дата на публикуване: 27.08.2015 г.

Заповед Дата на публикуване: 27.08.2015 г.

Договор обособена позиция 1 Дата на публикуване:15.10.2015 г.

Договор обособена позиция 2 Дата на публикуване: 15.10.2015 г.

Плащания обособена позиция 1 - Последна актуализация: 04.11.2015 г.

Плащания обособена позиция 2 - Последна актуализация: 08.01.2016 г.

 
Банер