ПРЕКРАТЕНА „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа”.
Вторник, 30 Юни 2015г. 16:16ч.    PDF Печат Е-поща

 

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа”.  РОП 00689-2015-0012

Документация Дата на публикуване:30.06.2015 г.

Образци Дата на публикуване:30.06.2015 г.

Решение за промяна Дата на публикуване: 10.07.2015 г.

Променена документация Дата на публикуване: 10.07.2015 г.

Протокол Дата на публикуване: 25.08.2015 г.

Решение Дата на публикуване: 26.08.2015 г.

 
Банер