„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, СП „Домашен социален патронаж” - с. Победа, „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и „Дневен център за стари хора с. Скалица
Вторник, 30 Юни 2015г. 16:08ч.    PDF Печат Е-поща

 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, „Дневен център за стари хора” -  с. Генерал Инзово и  „Дневен център за стари хора” - с. Скалица, Община „Тунджа” по обособени позиции    РОП 00689-2015-0011

Документация 1 част Дата на публикуване:30.06.2015 г.

Документация 2 частДата на публикуване:30.06.2015 г.

Образци Дата на публикуване:30.06.2015 г.

Разяснение Дата на публикуване: 10.08.2015 г.

Протокол 1 Дата на публикуване: 27.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти Дата на публикуване: 27.08.2015 г.

Протокол 2 Дата на публикуване: 14.09.2015 г.

Заповед за определяне на изпълнител Дата на публикуване: 14.09.2015 г.

Решение за прекратяване по обособени позиции 1,3,5 и 6 Дата на публикуване: 14.09.2015 г.

Договор обособена позиция 2 Дата на публикуване: 20.11.2015 г.

Договор обособена позиция 4 Дата на публикуване: 20.11.2015 г.

Договор обособена позиция 6 Дата на публикуване: 20.11.2015 г.

Договор обособена позиця 7 Дата на публикуване: 20.11.2015 г.

 

 

 

 

 
Банер