Ремонт на път JAM 3050 /ІІ-53, Калчево-Войника/Тамарино-Саранско-Граница община (Стралджа – Тунджа) -Сламино – Каравелово /І-7/ от км 5+000 до км 7+250, І-ви етап от км. 5+000 до км. 5+998
Четвъртък, 25 Юни 2015г. 15:45ч.    PDF Печат Е-поща

Обществена поръчка с предмет: "Ремонт на път JAM 3050 /ІІ-53, Калчево-Войника/Тамарино-Саранско-Граница община (Стралджа – Тунджа) -Сламино – Каравелово /І-7/ от км 5+000 до км 7+250, І-ви етап от км. 5+000 до км. 5+998"  РОП - 00689-2015-0009

 

Документация Дата на публикуване 25.06.2015 г.

Образци Дата на публикуване 25.06.2015 г.

Инвестиционен проект Дата на публикуване 25.06.2015 г.

Протокол 1 Дата на публикуване 06.08.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти Дата на публикуване 06.08.2015г.

Протокол 2 Дата на публикуване: 11.08.2015 г.

Заповед Дата на публикуване: 11.08.2015 г.

Договор Дата на публикуване: 06.10.2015 г.

Плащане Дата на публикуване: 15.10.2015 г.

 

 

 
Банер