„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на „ДСХ” и „ДСП” - с. Болярско”, СП „Домашен социален патронаж” - с. Победа, „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и „Дневен център за стари хора” - с.Скалица, Община „Тунджа” по обособени позици
Петък, 27 Март 2015г. 16:25ч.    PDF Печат Е-поща

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и Дневен център за стари хора” - с. Скалица, Община „Тунджа” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско”, Община „Тунджа”;

Обособена позиция № 2 - „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж - с. Победа, Община „Тунджа”;

Обособена позиция № 3 - „Доставка на хляб за нуждите на социални услуги в общността, в т.ч. Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и Дневен център за стари хора” - с. Скалица, Община „Тунджа”. РОП 00689-2015-0005

 

Решение Дата на публикуване 27.03.2015 г.

 

Обявление Дата на публикуване 27.03.2015 г.

 

Документация Дата на публикуване 27.03.2015 г.

 

Образци Дата на публикуване: 27.03.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти Дата на публикуване: 28.04.2015г.

 

Протокол 1 Дата на публикуване: 28.04.2015г.


Протокол 2 Дата на публикуване: 07.05.2015г.


Заповед Дата на публикуване: 08.05.2015г.


Договор по обособена позиция 1 Дата на публикуване: 28.05.2015г.


Договор по обособена позиция 2 Дата на публикуване: 28.05.2015г.


Договор по обособена позиция 3 Дата на публикуване: 28.05.2015г.


Плащане по обособена позиция 2 Дата на публикуване: 08.06.2015г.


Плащане 1 по обособена позиция 3 Дата на публикуване: 29.06.2015г.


Плащане 2 по обособена позиция 3 Дата на публикуване: 04.08.2015г.

 

 
Банер