Договоряне без обявление:„Изграждане на обслужваща сграда в спортен комплекс в УПИ ІІ, кв. 43, с. Кабиле” е необходимо да се открие процедура на договаряне без обявление с предмет: „Извършване на допълнителни количества и видове строително – монтажни рабо
Петък, 06 Март 2015г. 14:48ч.    PDF Печат Е-поща

Договаряне без обявление с предмет: „Извършване на допълнителни количества и видове строително – монтажни работи във връзка с изграждане на обслужваща сграда в спортен комплекс в УПИ ІІ, кв. 43, с. Кабиле”. РОП 00689-2015-0003

Решение Дата на публикуване: 06.03.2015г.

Становище Дата на публикуване: 11.03.2015г.

Доклад Дата на публикуване: 13.03.2015г.

Заповед Дата на публикуване: 13.03.2015г.

Договор Дата на публикуване: 27.03.2015 г.

Плащане Дата на публикуване: 22.06.2015г.

Информация за изпълнение на договор


 
Банер