"Доставка и монтаж на сигнално охранителна техника за видео наблюдение и комуникация при борба с пожарите в горските територии находящи се в землището на с. Каравелово и с. Голям манастир, община "Тунджа"
Понеделник, 22 Декември 2014г. 15:25ч.    PDF Печат Е-поща

Обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на сигнално охранителна техника за видео наблюдение и комуникация при борба с пожарите в горските територии находящи се в землището на с. Каравелово и с. Голям манастир, община "Тунджа" РОП 00689-2014-0019

Решение Публикувано на: 22.12.2014г.

Обявление Публикувано на: 22.12.2014г.

Документация Публикувано на: 22.12.2014 г.

Образци Публикувано на: 22.12.2014 г.

Разяснение Публикувано на:16.01.2015г.

Разяснение 2 Публикувано на: 19.01.2015г.

Решение за промяна Публикувано на:19.01.2015 г.

Протокол 1 Публикувано на: 06.02.2015г.

Протокол 2 Публикуван на: 17.02.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти Публикувано на: 17.02.2015г.

Протокол 3 Публикуван на:23.02.2015г.

Заповед за определяне на изпълнител Публикувана на: 23.02.2015г.

Договор Дата на публикуване: 11.06.2015г.

Плащане Дата на публикуване: 31.07.2015г.

Информация за изпълнен договор

 
Банер