„Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения” по обособени позиции".
Понеделник, 08 Декември 2014г. 14:24ч.    PDF Печат Е-поща


„Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения” по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Специализирани обучения за придобиване на нови знания и компетенции”.

Обособена позиция 2: Надграждащо обучение по компютърни технологии в помощ на общинската администрация”. РОП 00689-2014-0018

Решение Публикувано на 08.12.2014г.

Обявление Публикувано на 08.12.2014г.


              
Документация  Публикувана на 08.12.2014 г.

Образци Публикувани на 08.12.2014 г.

Разяснение Публикувано на 22.12.2014 г.

Протокол Публикувано на 16.01.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти Публикувано на: 30.01.2015г.

Протокол 2 Публикувано на:12.02.2015г.

Протокол 3 Публикувано на:12.02.2015г.

Протокол 4 Публикувано на:12.02.2015г.

Заповед за определяне на изпълнител Публикувано на:12.02.2015г.

Договор  за обособена позиция 1 Публикувано на: 18.03.2015г.

Договор за обособена позиция 2 Публикувано на: 18.03.2015г.

Информация за сключени договори Публикувано на: 23.03.2015 г.

Плащане 1 по обособена позиция 1 Публикуванио на: 01.04.2015г.

Плащане 2  по обособена позиция 1Публикувано на : 18.05.2015г.

Плащане 3 по обособена позиция 1Публикувано на: 29.06.2015г.

Плащане 1 по обособена позиция 2 Публикувано на 22.07.2015г.

Информация за изпълнен договор Обособена позиция 1

Информация за изпълнен договор Обособена позиция 2


 
Банер