Договаряне без обявление „Извършване на допълнителни видове СМР във връзка с енергийно ефективна реконструкция на ЦДГ и Училище-Реконструкция на отоплителна инсталация, УПИ XIV, кв.20, с.Кукорево"
Четвъртък, 09 Октомври 2014г. 15:40ч.    PDF Печат Е-поща

„Извършване на допълнителни видове СМР във връзка с енергийно ефективна реконструкция на ЦДГ и Училище-Реконструкция на отоплителна инсталация, УПИ XIV, кв.20, с.Кукорево"

Решение Дата на публикуване: 09.10.2014г.

Становище Дата на публикуване: 14.10.2014г.

Доклад Дата на публикуване: 03.11.2014г.

Заповед Дата на публикуване: 03.11.2014г.

Договор Дата на публикуване:06.02.2015г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение: Дата на публикуване:05.05.2015г.

Плащане Дата на публикуване: 30.04.2015г.

Информация за изпълнен договор

 
Банер