Открита процедура с предмет: „Изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими, малцинствени, социално слаби групи и други групи в неравностойно положение от населението на Община „Тунджа“ по обособени позиции"
Петък, 10 Октомври 2014г. 14:48ч.    PDF Печат Е-поща

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00689-2014-0013


Обществена поръчка за строителство с предмет: „Изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими, малцинствени, социално слаби групи и други групи в неравностойно положение от населението на Община „Тунджа“ по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Изграждане на 5 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими, малцинствени, социално слаби групи и други групи в неравностойно положение от населението на Община „Тунджа” в УПИ І-500.1, кв. 31 по ПУП на с. Завой; УПИ VІІ, кв. 24 по ПУП на с. Хаджидимитрово; УПИ ІХ, кв. 23 по ПУП на с. Хаджидимитрово; УПИ VІ, кв. 24 по ПУП на с. Хаджидимитрово; УПИ ІХ, кв. 33 по ПУП на с. Калчево”;

Обособена позиция 2 „Изграждане на 5 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими, малцинствени, социално слаби групи и други групи в неравностойно положение от населението на Община „Тунджа” в УПИ V, кв. 31 по ПУП на с.Козарево; УПИ ІV, кв. 31 по ПУП на с. Козарево; УПИ V-3, кв. 1 по ПУП на с. Бояджик; УПИ ХІІ, кв. 72 по ПУП на с. Бояджик, УПИ ХІІІ-172, кв. 16 по ПУП на с. Бояджик”

Решение Дата на публикуване: 10.10.2014г.

Обявление Дата на публикуване: 10.10.2014г.

Документация от стр. 1 до стр. 142 Дата на публикуване: 10.10.2014 г.

Документация от стр. 143 до стр. 235 Дата на публикуване:10.10.2014 г.

Образци Дата на публикуване:10.10.2014 г.

Технически проекти за обособена позиция 1 Дата на публикуване:10.10.2014 г.

Технически проекти за обособена позиция 2 Дата на публикуване:10.10.2014 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти Дата на публикуване:19.11.2014 г.

Протокол 1 Дата на публикуване:19.11.2014 г.

Протокол 2 Дата на публикуване:11.12.2014 г.

Заповед Дата на публикуване: 11.12.2014г.

Освобождаване на гаранции за участие Дата на публикуване:08.01.2015г.

Освобождаване на гаранции за участие Дата на публикуване:28.01.2015г.

Договор за обособена позиция 2 Дата на публикване: 02.02.2015г.

Договор за обособена позиция 1 Дата на публикуване:02.02.2015г.

Информация за изпълнен договор Обособена позиция 1

Гаранция за изпълнение - освободена на основание сключено допълнително споразумение за прекратяване на договора.

Информация за изпълнен договор Обособена позиция 2

Гаранция за изпълнение - освободена на основание сключено допълнително споразумение за прекратяване на договора.

 
Банер