Плащане на задължения към община Тунджа чрез ПОС терминал
PDF Печат Е-поща

Общинска администрация „Тунджа“ напомня, че плащания на задължения, такси за административни услуги и местни данъци и такса битови отпадъци към общината могат да се извършват и през ПОС терминал.

На касите в „Центъра за административни услуги” на Община „Тунджа“ са поставени ПОС терминални устройства, посредством които е възможно заплащане с притежавани от лицата дебитни или кредитни карти.

За картови плащания към бюджетни организации физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси, съгласно чл.4, ал.5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

 
Банер