Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 13 Юни 2017г. 15:45ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план /план за регулация/ на урегулиран поземлен имот IV187 с отреждане „За жилищни нужди" в кв. 35  по ПУП на с.Чарган, община „Тунджа", област Ямбол, като се разделя на две самостоятелни УПИ IV187 и УПИ ХIХ187, като отреждането не се променя и остава "За жилищни нужди".

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С"  -  стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 13 Юни 2017г. 15:44ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0510/25.05.2017г. за разрешаване изработване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулирани поземлени имоти XIV-408 и XXIII-409 в кв.39 по ПУП на с. Кукорево, община „Тунджа", областЯмбол,

 


Страница 115 от 115
Банер