Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 14 Ноември 2017г. 15:17ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол  съобщава, че  е издадена Заповед № РД-07-1150/06.11.2017г. за разрешаване за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива както следва: 1.План за  регулация и застрояване  на УПИ  XIV за складови дейности и УПИ XVI за складови дейности в кв.50 по ПУП  на  с.Голям Манастир, като се обединят в един урегулиран поземлен имот.  2.Инвестиционен проект за обект „Склад за прикачен инвентар.

 
Обявление
Вторник, 07 Ноември 2017г. 15:41ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол  съобщава, че  е издадена Заповед № РД-07-1150/06.11.2017г. за разрешаване за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива както следва: 1.План за  регулация и застрояване  на УПИ  XIV-42058 за складови дейности и УПИ XVI-42058 за складови дейности в кв.50 по ПУП  на  с.Голям Манастир, като се обединят в един урегулиран поземлен имот.  2.Инвестиционен проект за обект „Склад за прикачен инвентар.

 
Обявление
Вторник, 07 Ноември 2017г. 15:40ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1136/02.11.2017г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация за ПУП -  План за регулация на УПИ V185, УПИ VIII58, УПИ IX189 и УПИ Х56 в кв.3, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ №185, ПИ №58, ПИ №189 и ПИ №56 в кв.3 по ПУП на с. Стара река, община „Тунджа", област Ямбол, като отреждането не се променя.

 
Обявление
Вторник, 07 Ноември 2017г. 15:39ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол  съобщава, че  е издадена Заповед № РД-07-1137/02.11.2017г. за разрешаване за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план-План за улична регулация в обхвата от о.т. 18 до о.т.26 и План за регулация на УПИ I-57, II-58 и III-59 в кв.4 и терен за озеленяване по ПУП на с.Голям Манастир .

 
Обявление
Вторник, 07 Ноември 2017г. 15:39ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол  съобщава, че  е издадена Заповед № РД-07-1151/06.11.2017г. за разрешаване за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план-План за  регулация  на УПИ  III-42058 за производствена, складова и търговска дейност и УПИ V-42058 за производствена, складова и търговска дейност в масив 42 по ПУП в землището на  с.Кукорево, като се променя регулационната линия между тях и се оформя уличен подход .

 
Обявление
Сряда, 25 Октомври 2017г. 10:27ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол  съобщава, че  е издадена Заповед № РД-07-1096/23.10.2017г. за разрешаване за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план-План за регулация и застрояване на УПИ I-104 в кв.11 по ПУП на с.Дряново, като се преотреди   „За социален комплекс за стари хора" .

 


Страница 66 от 77