Обявление
Четвъртък, 24 Октомври 2019г. 13:39ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план:

- План за регулация на УПИ ХV45, УПИ XVIII46, УПИ XIII44, УПИ XXIII44 и УПИ ХIV44 в кв.4 по ПУП на с. Крумово, община „Тунджа", област Ямбол.

- План за застрояване на УПИ ХV45 в кв.4 по ПУП на с. Крумово, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Банер