Обявление
Четвъртък, 11 Април 2019г. 10:09ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Уведомяваме Ви , че е издадена Заповед № РД - 07 - 0342/10.04.2019г. за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за УПИ Х 45, УПИ ХI 51 и УПИ ХII 44 в кв.11 по ПУП на с.Завой, община „Тунджа".

 
Банер