Обявление
Четвъртък, 11 Април 2019г. 10:08ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Уведомяваме Ви , че е издадена Заповед № РД-07-0343/10.04.2019г. за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти III-общ. за жилищно строителство и IV-общ. за жилищно строителство в кв.51 2 по ПУП на с.Кукорево, община „Тунджа" като се обединят в един урегулиран поземлен имот.

 
Банер