Обявление
Четвъртък, 11 Април 2019г. 10:06ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Уведомяваме Ви , че на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ е издадена Заповед № РД – 07-0251/20.03.2019 г. за премахване от ЕООД „ДЖИ БИ БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС" – гр.Елхово, ЕИК128590487 на опасна и самосрутваща се жилищна сграда, находяща се в УПИ V-37, кв.5 по ПУП на с.Тенево, обл.Ямбол.

Жалби и възражения по заповедта се правят по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Ямболски административен съд.

Заинтересовани лица: ЕООД „ДЖИ БИ БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС" – гр.Елхово ООД собственици на урегулиран поземлен имот V-37 в кв.5 по ПУП на с.Тенево.

 
Банер