Обявление
Петък, 14 Септември 2018г. 07:32ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 0890/04.09.2018г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с индификатор 56873.141.1 и ПИ с индификатор 56873.141.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) находящи се в Стопански двор, на с.Победа, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Банер