Обявление
Петък, 14 Септември 2018г. 07:30ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0805/06.08.2018г. за разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване на урегулиран поземлен имот ХII-62 в кв.62 по ПУП на с.Ханово.

 
Банер